Ръководство:

Г-н Венцислав Хаджиев - директор на училището

Г-н Венцислав Хаджиев - директор на училището и председател на Педагогическия съвет

GSM: 0885014790

Г-жа Венета Нойкова - заместник директор на училището

Г-жа Венета Нойкова - заместник директор на училището

GSM: 0887010555