Пейо Крачолов Яворов

Наша гордост

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ

Надяваме се, че публикуваната информация ще Ви бъде от полза.

Постарахме се да направим страницата интересна, актуална и изчерпателна, за да имате възможност да се ориентирате във възможностите за обучение и развитие, които предлагаме; да научите повече за историята на нашето училище, за богатата палитра от извънкласни дейности, които дават възможност за разгръщане на творческия потенциал на нашите ученици. Сайтът предлага и видео от живота на училището, информация за спечелените от нас проекти, по които работим през настоящата учебна година.

Разчитаме на Вашата активност – Вашите идеи, мнения и препоръки ще са ни от полза!

НОВИНИ

Харесвате ли сайта?