Пейо Крачолов Яворов

Наша гордост

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ

Надяваме се, че публикуваната информация ще Ви бъде от полза.

Постарахме се да направим страницата интересна, актуална и изчерпателна, за да имате възможност да се ориентирате във възможностите за обучение и развитие, които предлагаме; да научите повече за историята на нашето училище, за богатата палитра от извънкласни дейности, които дават възможност за разгръщане на творческия потенциал на нашите ученици. Сайтът предлага снимки от живота на училището, информация за спечелените от нас проекти, по които работим през настоящата учебна година.

Разчитаме на Вашата активност – Вашите идеи, мнения и препоръки ще са ни от полза!

НОВИНИ


Харесвате ли сайта?