ЗОП Профил на купувача:

Информация

Данни за възложителя:

Пощенски адрес: гр.Димитровград, П.К.6400, кв.Изток, ул.Изгрев №1
Телефон: 0391/64666
E-mail:
Лица за контакти: Венцислав Хаджиев - Директор
тел.0391/64666, 0885014790
Милена Димова - счетоводител, тел.0885613559