Проекти, по които работим:

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2012-2013г.

В ОУ “П.К.Яворов” стартира проект “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
Ангажирани са 107 ученици в различни извънкласни и извънучилищни дейности.
По проекта работят 7 клуба.
Извънкласна дейност клуб "Флористика" с ръководител Милена Димитрова. Клуб "Компютърен всезнайко" с ръководител Пенка Петрова. Клуб "Български фолклор" с ръководител Генка Славова. Клуб "Млад приложник" с ръководител Пенка Караджова. Клуб "Краезнание" с ръководител Татяна Илиева. Клуб "Аз и животните" с ръководител Даниела Петкова. Клуб "Аз художникът" с ръководител Ваня Цонева.
Официалната страница на проект "УСПЕХ" е: http://uspeh.mon.bg
ПРОЕКТ "ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА" 2011-2012г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от европейския социален фонд на европейския съюз.
Ръководител на проекта: Венцислав Хаджиев - директор на ОУ "П.К.Яворов"
Координатор на проекта: Даниела Петкова
По проекта работят 12 клуба. Клуб "Приложни изкуства" с ръководител Ася Желязова. Клуб "Приложни изкуства" с ръководител Дора Вълкова. Клуб "Приложни изкуства" с ръководител Татяна Илиева. Клуб "Приложни изкуства" с ръководител Тамара Кърчева. Клуб "Компютърът лесен и интересен" с ръководител Пенка Петрова. Клуб "Компютърът лесен и интересен" с ръководител Емилия Парандиева. Клуб "Цветарство" с ръководител Милена Димитрова. Клуб "Български фолклор" с ръководител Генка Славова. Клуб "Ромски фолклор" с ръководител Галя Петрова. Клуб "Малкият майстор у дома" с ръководител Кирил Русев. Клуб "Млад журналист" с ръководител Тонка Колева. Клуб "Тенис на маса" с ръководител Маргарита Петкова.ПРОЕКТ "ПОДАЙ РЪКА" 2009г.