Проекти, по които работим:

ПРОЕКТ "УСПЕХ ЗА ТЕБ" 2023-2024г.
ПРОЕКТ "ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ" 2023-2024г.