Извънучилищни дейности:

Информация за извънкласните дейности и занимания на децата от ОУ "П.К.Яворов"

ПРОЕКТ "УСПЕХ ЗА ТЕБ" 2023-2024г.

ПРОЕКТ "ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ" 2023-2024г.