Извънучилищни дейности:

Информация за извънкласните дейности и занимания на децата от ОУ "П.К.Яворов"

ДВТГ "Изгрев" към ОУ "П.К.Яворов"

Клуб "Флористика"

Клуб "Компютърен всезнайко"

Клуб "Български фолклор"

Клуб "Млад приложник"

Клуб "Краезнание"

Клуб "Аз и животните"

Клуб "Аз художникът"

Клуб "Приложни изкуства"

Клуб "Компютърът лесен и интересен"

Клуб "Цветарство"

Клуб "Български фолклор"

Клуб "Ромски фолклор"

Клуб "Малкият майстор у дома"

Клуб "Млад журналист"

Клуб "Тенис на маса"