Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
dir Бюджет и финансови отчети за 2016г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2017г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2018г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2019г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2020г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2021г.
dir Обществен съвет
dir Обществен съвет 2019
dir Проект Подкрепа за успех
dir СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"
dir Училищни документи
dir Училищни документи 2018-2019
dir Училищни документи 2019-2020г.
dir Училищни документи 2020-2021г.
dir Финансови отчети
dir проект Образование за утрешния ден
dir проект Подкрепа за успех 2020-2021
pdf 2020-2021 -График - самостоятелна форма - сесия - юни.PDF 2.96 MB
pdf Годишен план за учебната 2016-2017г..pdf 1.03 MB
pdf Годишен план на училището 2017-2018г..pdf 917.41 KB
pdf Годишна учил. програма за дейността в ЦДО 2017-2018г..pdf 826.84 KB
pdf График за провеждане на изпитите в самост.форма.pdf 139.17 KB
pdf График на ДФО Септемврийска сесия.pdf 698.45 KB
pdf График на СФО Септемврийска сесия.pdf 592.61 KB
pdf График по проект Подкрепа за успех.pdf 67.59 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда01.04.2021-02.04.2021г.pdf 204.96 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда 22.03-31.03.2021г..pdf 201.17 KB
pdf Заповед за обучение в електр.среда 12.03-26.03.2021г.pdf 146.9 KB
pdf Заповед за преминаване в ОРЕС.pdf 813.09 KB
docx Инфо 138 - приемане и преместване.docx 58.25 KB
docx Инфо 153 - издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи.docx 22.23 KB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2016-2017г..pdf 166.27 KB
pdf Механизъм за обхващане и задържане в образов.система на деца и ученици в задължителна предучил.и учил. възраст.pdf 258.05 KB
pdf Обява за медиатор.pdf 257.83 KB
pdf План-програма по БДП за 2021г.pdf 5.96 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018г..pdf 377.02 KB
pdf Училищни учебни планове-действащи 2017-2018г..pdf 3.62 MB