Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
dir Баланс и ОПР 2020г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2016г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2017г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2018г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2019г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2020г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2021г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2022г.
dir Обществен съвет
dir Обществен съвет 2019
dir Проект Подкрепа за успех
dir СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"
dir Училищни документи
dir Училищни документи 2018-2019
dir Училищни документи 2019-2020г.
dir Училищни документи 2020-2021г.
dir Училищни документи 2021- 2022 уч.година
dir Училищни документи 2022 2023
dir Финансови отчети
dir проект Образование за утрешния ден
dir проект Подкрепа за успех 2020-2021
dir проект Подкрепа за успех 2021-2022
pdf Годишен план за учебната 2016-2017г..pdf 1.03 MB
pdf Годишен план на училището 2017-2018г..pdf 917.41 KB
pdf Годишна учил. програма за дейността в ЦДО 2017-2018г..pdf 826.84 KB
pdf График - ДФО- 09.мес.2021г..PDF 2.79 MB
pdf График СФО - 09.мес.2021.PDF 2.62 MB
pdf График по проект Подкрепа за успех.pdf 67.59 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда01.04.2021-02.04.2021г.pdf 204.96 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда 22.03-31.03.2021г..pdf 201.17 KB
pdf Заповед за обучение в електр.среда 12.03-26.03.2021г.pdf 146.9 KB
pdf Заповед за преминаване в ОРЕС.pdf 813.09 KB
docx Инфо 138 - приемане и преместване.docx 58.25 KB
docx Инфо 153 - издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи.docx 22.23 KB
pdf Информация за получаване на еднократна помощ за първокласници.pdf 347 KB
pdf Конкурс за директори ЦПЛР.pdf 1.14 MB
pdf Конкурс за директори.pdf 1.25 MB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2016-2017г..pdf 166.27 KB
pdf Механизъм за обхващане и задържане в образов.система на деца и ученици в задължителна предучил.и учил. възраст.pdf 258.05 KB
pdf Обява за медиатор.pdf 257.83 KB
pdf План-програма по БДП за 2021г.pdf 5.96 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018г..pdf 377.02 KB
pdf Проект Равен достъп до училищното образование в условията на кризи - информация.pdf 494.37 KB
pdf Училищни учебни планове-действащи 2017-2018г..pdf 3.62 MB