Училищни документи::.
Име на файл: desc Размер: asc
dir ..
dir проект Подкрепа за успех 2020-2021
dir проект Образование за утрешния ден
dir Финансови отчети
dir Училищни документи 2020-2021г.
dir Училищни документи 2019-2020г.
dir Училищни документи 2018-2019
dir Училищни документи
dir СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"
dir Проект Подкрепа за успех
dir Обществен съвет 2019
dir Обществен съвет
dir Бюджет и финансови отчети за 2021г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2020г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2019г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2018г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2017г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2016г.
pdf Училищни учебни планове-действащи 2017-2018г..pdf 3.62 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018г..pdf 377.02 KB
pdf План-програма по БДП за 2021г.pdf 5.96 MB
pdf Обява за медиатор.pdf 257.83 KB
pdf Механизъм за обхващане и задържане в образов.система на деца и ученици в задължителна предучил.и учил. възраст.pdf 258.05 KB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2016-2017г..pdf 166.27 KB
docx Инфо 153 - издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи.docx 22.23 KB
docx Инфо 138 - приемане и преместване.docx 58.25 KB
pdf Заповед за преминаване в ОРЕС.pdf 813.09 KB
pdf Заповед за обучение в електр.среда 12.03-26.03.2021г.pdf 146.9 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда 22.03-31.03.2021г..pdf 201.17 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда01.04.2021-02.04.2021г.pdf 204.96 KB
pdf График по проект Подкрепа за успех.pdf 67.59 KB
pdf График на СФО Септемврийска сесия.pdf 592.61 KB
pdf График на ДФО Септемврийска сесия.pdf 698.45 KB
pdf График за провеждане на изпитите в самост.форма.pdf 139.17 KB
pdf Годишна учил. програма за дейността в ЦДО 2017-2018г..pdf 826.84 KB
pdf Годишен план на училището 2017-2018г..pdf 917.41 KB
pdf Годишен план за учебната 2016-2017г..pdf 1.03 MB