Училищни документи::.
dir ..
dir Бюджет и финансови отчети за 2016г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2017г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2018г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2019г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2020г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2021г.
dir Обществен съвет
dir Обществен съвет 2019
dir Проект Подкрепа за успех
dir СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"
dir Училищни документи
dir Училищни документи 2018-2019
dir Училищни документи 2019-2020г.
dir Училищни документи 2020-2021г.
dir Финансови отчети
dir проект Образование за утрешния ден
dir проект Подкрепа за успех 2020-2021
pdf 2020-2021 -График - самостоятелна форма - сесия - юни.PDF2.96 MB
pdf Годишен план за учебната 2016-2017г..pdf1.03 MB
pdf Годишен план на училището 2017-2018г..pdf917.41 KB
pdf Годишна учил. програма за дейността в ЦДО 2017-2018г..pdf826.84 KB
pdf График за провеждане на изпитите в самост.форма.pdf139.17 KB
pdf График на ДФО Септемврийска сесия.pdf698.45 KB
pdf График на СФО Септемврийска сесия.pdf592.61 KB
pdf График по проект Подкрепа за успех.pdf67.59 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда01.04.2021-02.04.2021г.pdf204.96 KB
pdf Заповед за обучение в електр. среда 22.03-31.03.2021г..pdf201.17 KB
pdf Заповед за обучение в електр.среда 12.03-26.03.2021г.pdf146.9 KB
pdf Заповед за преминаване в ОРЕС.pdf813.09 KB
docx Инфо 138 - приемане и преместване.docx58.25 KB
docx Инфо 153 - издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи.docx22.23 KB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2016-2017г..pdf166.27 KB
pdf Механизъм за обхващане и задържане в образов.система на деца и ученици в задължителна предучил.и учил. възраст.pdf258.05 KB
pdf Обява за медиатор.pdf257.83 KB
pdf План-програма по БДП за 2021г.pdf5.96 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018г..pdf377.02 KB
pdf Училищни учебни планове-действащи 2017-2018г..pdf3.62 MB