Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
pdf Годишен и календарен план.pdf 3.2 MB
pdf Етичен кодекс на училищната общност.pdf 5.97 MB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието (2).pdf 781.38 KB
pdf Правилник за вътрешния трудов ред.pdf 8.48 MB
pdf Правилник за осигуряване на БУВОТ.pdf 5.75 MB
pdf Правилник за устройството и дейността на учил-то 2020-2021.pdf 12.06 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf 1.97 MB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности.pdf 846.79 KB
pdf Стратегия за развитие на училището.pdf 4.66 MB
pdf Училищни учебни планове.pdf 18.11 MB