Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
dir проект Образование за утрешния ден
pdf Етичен кодекс.pdf 1.07 MB
pdf Организация на учебния ден 2017-2018.pdf 267.16 KB
pdf Правилник за устройството и дейността на ОУ П.К.Яворов.pdf 2.34 MB
pdf Правилник за устройството и дейността на училището 2017-2018.pdf 2.48 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018.pdf 293.47 KB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности (1).pdf 342.35 KB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учен. от уязвими групи.pdf 356.23 KB
pdf Стратегия за развитие на ОУ П.К.Яворов-Димитровград.pdf 993.18 KB
pdf Форми на обучение.pdf 112.43 KB