НОВИНИ


Начало

Избор на Обществен съвет

Обществен съвет Общественият съвет осъществява работата си съгласно Правилник за дейността на обществените съвети, утвърден от МОН. В правилника са записани правомощията и задължения на Съвета, както и информация за организацията на работата му. На 24.11.2022 г. Процедура по избор на нови членове на Обществения съвет за срок от три години . Уважаеми родители, Предстои избор на нов Обществен съвет в ОУ ,, Пейо Кр. Яворов,, Изборът е на два етапа: 1 етап: Номиниране на двама родители- представители от клас за участие в избора. Ще се проведе на срещи на родителите по класове на 23.11. 2022г. от 17.30 ч. Присъствието Ви на срещата, предвид отговорностите на Съвета, е задължително! 2. етап: Избор на 3 членове от номинираните, както и на резервни членове. Изборът на членове от номинираните родители е на 24.11. 2022г. от 17:30 ч.


Публикувано на 24.11.2022


Начало