НОВИНИ


Начало

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищно мляко " и "Училищен плод"

ОУ "П.К.Яворов" Димитровград ОБЯВЯВА процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко” за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – не по-малък от 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение - 18.04.2019 г.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 30.04.2019 г. включително, до 15 часа.

Документи за сваляне:

Приложение.doc

Обявление.pdf

Заповед.pdf


Публикувано на 18.04.2019


Начало