Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
dir Бюджет и финансови отчети за 2016г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2017г.
dir Обществен съвет
dir Училищни документи
dir Финансови отчети
pdf Годишен план за учебната 2016-2017г..pdf 1.03 MB
pdf Етичен кодекс.pdf 1.07 MB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2016-2017г..pdf 166.27 KB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище (1).pdf 293.47 KB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности (1).pdf 342.35 KB
pdf Форми на обучение.pdf 112.43 KB