Училищни документи::.
Име на файл: asc Размер: asc
dir ..
dir Бюджет и финансови отчети за 2016г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2017г.
dir Бюджет и финансови отчети за 2018г.
dir Обществен съвет
dir Училищни документи
dir Финансови отчети
pdf Годишен план за учебната 2016-2017г..pdf 1.03 MB
pdf Годишен план на училището 2017-2018г..pdf 917.41 KB
pdf Годишна учил. програма за дейността в ЦДО 2017-2018г..pdf 826.84 KB
pdf График за провежд. на изпити СФО-м.Януари 2018.pdf 906.18 KB
pdf Етичен кодекс.pdf 1.07 MB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2016-2017г..pdf 166.27 KB
pdf Мерки за повишаване качеството на образованието 2017-2018.pdf 318 KB
pdf Организация на учебния ден 2017-2018.pdf 267.16 KB
pdf Правилник за устройството и дейността на училището 2017-2018.pdf 2.48 MB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018г..pdf 377.02 KB
pdf Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017-2018.pdf 293.47 KB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности (1).pdf 342.35 KB
pdf Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учен. от уязвими групи.pdf 356.23 KB
pdf Училищни учебни планове-действащи 2017-2018г..pdf 3.62 MB
pdf Форми на обучение.pdf 112.43 KB