Ръководство:

Г-н Венцислав Хаджиев - директор на училището

Г-н Венцислав Хаджиев - директор на училището

Г-жа Емилия Парандиева - заместник директор на училището

Г-жа Емилия Парандиева - заместник директор на училището